C.A.R. NOK Centrum
Opdrachtsverklaring
MISSIE
Het Centrum heeft tot missie de integratie of reïntegratie van kinderen en jongeren (0 tot 12 jaar) te bevorderen in alle maatschappelijke contexten. Dit houdt in:
 • Het opstellen en uitvoeren van een revalidatieplan naar de behoeften van elk kind of jongere dat beantwoordt aan één van de doelgroepen van het Centrum, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen worden ontwikkeld.
 • De pedagogische/psychologische ondersteuning van het gezin van de hulpvrager dat daarom verzoekt
 • De samenwerking met andere personen en diensten die voor de hulpvrager dezelfde doelstelling nastreven.
Daarbij wil het Centrum prioritaire accenten leggen op:
 • De vroegtijdige revalidatie van kinderen op zeer jonge leeftijd
 • De revalidatie van kinderen en jongeren met een lichte mentale retardatie of zwakbegaafdheid
 • De revalidatie van kinderen en jongeren die omwille van hun stoornis of handicap het risico lopen op een onvoldoende of gebrekkige maatschappelijke integratie of reïntegratie
Ons Centrum wil kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie bieden en op die manier in de regio een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan kinderen en jongeren met een handicap of stoornis.

VISIE
De visie van ons Centrum bestaat in de overtuiging dat:

 • Elke persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om zich te integreren of te reïntegreren in de maatschappij
 • De hulpverlening ambulant moet kunnen worden verstrekt, dit wil zeggen dat de hulpvrager binnen de eigen omgeving (school, gezin, ...) moet kunnen blijven en waarbij de betrokkenheid en medewerking van deze omgeving maximaal moet worden benut
 • De motivatie van de hulpvrager en diens omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie
Het Centrum probeert vanuit een christelijk-evangelische grondhouding kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorgen aan te bieden aan kinderen en jongeren waarbij wetenschappelijke kennis en kunde gepaard gaan met aandacht voor de meest kwetsbaren van de maatschappij.

WAARDEN
We doen dit door de volgende waarden en attitudes dagdagelijks in de praktijk te brengen:

 • Menswaardig handelen
 • Ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en bezinning
 • Samenwerken
 • Vertrouwen
 • Persoonlijke inzet
 • Integer zijn
 • Deskundig zijn
 • Barmhartigheid uitoefenen
 • Maatschappelijk verantwoorde gezondheidszorg

OBJECTIEVEN
Objectieven ten aanzien van de doelgroepen:

 • Gespecialiseerd mono- en multidisciplinair onderzoek
 • Optimale integratie of reïntegratie door mono- en multidisciplinaire behandeling en begeleiding
 • Beperking van de gevolgen van de stoornis of handicap
 • Bevordering van de motivatie tot leren
 • Bevordering van de cognitieve vaardigheden
 • Bevordering van de communicatieve vaardigheden
 • Bevordering van de sociale vaardigheden
 • Bevordering van de motorische en psychomotorische vaardigheden
 • Pedagogische en psychologische ondersteuning