C.A.R. NOK Centrum
Aanbod
De hulpverlening
Ambulante, logopedische- en multidisciplinaire diagnostiek en/of behandelingen, geïndividualiseerd en op maat van de hulpvrager en diens omgeving. Bij de multidisciplinaire aanpak volgt een team van minstens 3 verschillende therapeuten (hetzij logopedist(e), ergotherapeut(e), kinesitherapeut(e), psychotherapeut(e)) de problematiek op.
Blijkt de problematiek echter zo te zijn dat slechts 1 discipline noodzakelijk is, bijvoorbeeld logopedie of psychomotoriek, dan volgt een logopedische of psychomotorische begeleiding.
Deze hulpverlening gebeurt - in overleg met de hulpvrager - in samenwerking met andere diensten zoals de school, het CLB, ...

De doelgroepen
Kinderen en jongeren met stoornis, beperking of handicap:

  • Algemene ontwikkelingsvertraging
  • Mentale handicap
  • Autismespectrumstoornissen
  • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
  • Randbegaafdheid gepaard gaande met bepaalde functionele stoornissen
  • Leerstoornissen
  • Aandachtsstoornissen
  • Gedragsstoornissen

De duur
De duur van de hulpverlening is afhankelijk van de bereikte onderzoeksresultaten en kan de maximaal toegestane duur, zoals bepaald in de overeenkomst tussen het Centrum en het R.I.Z.I.V., niet overschrijden.

De kostprijs
De hulpverlening wordt vergoed door het ziekenfonds van de hulpvrager, die zelf een remgeld betaalt per revalidatiedag. Het bedrag van dit remgeld wordt bepaald bij Koninklijk Besluit en bedraagt momenteel € 1,80 voor multidisciplinaire revalidatie en € 5,43 per half uur voor logopedische therapie.
De hulpvrager die geniet van de voorkeurregeling inzake ziekteverzekering betaalt geen remgeld bij multidisciplinaire therapie en € 2,17 bij logopedische therapie.

Openingsuren
Tijdens het schooljaar
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
  09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00 08u30 tot 12u30
13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00  

Tijdens de vakantieperiodes
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00    
13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00 13u00 tot 18u00