C.A.R. NOK Centrum
NOK Centrum


Adres
C.A.R. NOK Centrum
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse

Telefoon
+32 55 23 34 40

E-mail
nok@werken-glorieux.be

Ten gevolge van de coronacrisis moesten we vanaf donderdag 19 maart onze werking grondig anders organiseren. Dit was voor u en onze medewerkers een enorme aanpassing.
De therapie werd van op afstand gegeven via telefonische contacten, e-mail, beeldbellen, oefenbundels, ... . Enkel dringende hulpverlening en crisishulp kon nog op de gewone manier plaatsvinden.
Gezien de huidige gunstige ontwikkeling van de epidemie kunnen we onze gewone werking vanaf 11 mei geleidelijk uitbreiden, mits het respecteren van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Geleidelijk wil zeggen dat we in deze periode nog een combinatie moeten maken van begeleiding op afstand en het gefaseerd opstarten van de gewone werking.

We zullen u contacteren om concreet af te spreken op welke manier we de behandeling van u / uw kind de komende periode zullen organiseren en welke concrete veiligheidsmaatregelen hierbij dienen in acht genomen te worden. U zal begrijpen dat een stap voor stap aanpak in deze fase cruciaal blijft en we nog niet onmiddellijk kunnen schakelen naar het vertrouwde aanbod.
We willen u nu reeds danken voor de medewerking en geduld tijdens deze moeilijke periode waar we samen door moeten. Maar hebben er vertrouwen in dat we door een goede samenwerking en overleg deze situatie verder onder controle houden.

Uiteraard zijn en blijven we er voor u in geval van vragen of wanneer iets niet duidelijk is. Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 055/233440 (toestel met automatisch antwoordapparaat) alsook via mail (nok@werken-glorieux.be)